Line แจกสติกเกอร์ฟรี 4 วันๆละ 1 แบบ เริ่มแล้ววันนี้!!!

ไลน์ครบรอบ 200 ล้านแจกสติกเกอร์

 

Line ตอบแทนผู้ใช้งาน เฉลิมฉลองที่มีผู้ใช้งานถึง 200 ล้านคนทั่วโลกแล้ว

นับจากวันที่ Line เปิดตัวไปเมื่อเดือน มิถุนายน 2554 จนกลายเป็นที่นิยมในหมู่มวลของผู้ใช้โทรศัพท์
ให้บริการในประเทศใต้หวัน ญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทย
ยังมีประเทศอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง สเปน อินเดีย และอเมริกาใต้

ทางไลน์จึงขอมอบสติกเกอร์เป็นของขวัญแทนใจที่ยังรักและใช้บริการกันอยู่
โดยรายละเอียดช่วงเวลาการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์ของประเทศไทยนั้น
จะเริ่มที่เวลา 8 โมงเช้าของวันที่ 24 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม

 

สติกเกอร์ไลน์

 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม Brown & Cony’s Secret Date!
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม Cony’s Happy Work Life
วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม Moon: Mad Angry Edition
วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม Sally: Special Edition

วิธีการดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์
1.เริ่มใช้งานแอพ Line แล้วเข้าไปที่ More tab > Sticker Shop > NEW
2.เลือกแถบสติกเกอร์ที่ต้องการและดาวน์โหลด
*สติกเกอร์จะมีอายุในการใช้งาน 180 วัน นับจากวันที่ดาวน์โหลด

Facebook Comments

ชอบทความกดแชร์เป็นกำลังใจนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *